Darten

Introductie Biljarten en Poolen


 

Welkom op de website van biljartvereniging Texsaloon!
 
Biljartvereniging Tex Saloon, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland te Apeldoorn onder nummer 40095166 speelt met 9 teams, 2 driebandenteams, 6 libreteams en 1 recreanten libreteam . De teams bestaan uit minimaal 3 en maximaal 5 spelers plus reserves en spelen in de biljartcompetitie van District Eem- en Flevoland, aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Biljart Bond.  
 
Thuiswedstrijden worden gespeeld in Biljart, Pool en Dartscafé Tex Saloon, Stationstraat 48 te Ermelo. De biljarts worden gehuurd en verzorgd door: Pebejo Speelautomaten bv. uit Harderwijk.  De meeste van onze leden zijn woonachtig in Harderwijk, Ermelo, Putten en Voorthuizen. De uitwedstrijden worden gespeeld in het District Eem- en Flevoland bestaande uit de plaatsen Amersfoort, Leusden, Soest, Baarn, Nijkerk, Hoevelaken, Barneveld, Garderen, Bunschoten, Voorthuizen, Ermelo, Lelystad, Biddinghuizen, Swifterbant, Dronten en 3 lokaties in Almere.
 
Het verenigingsjaar van Tex Saloon  loopt van 1 juli t/m 30 juni 
Contributie bedraagt € 12,50 per maand, maandelijks, per kwartaal of jaar bij vooruitbetaling  te voldoen op de rekening van de vereniging bij de RABO Bank.  De contributie dient o.m. ter dekking van het lidmaatschap van de K.N.B.B. , het District Eem-en Flevoland , en het op jaarbasis huren van de biljarttafels.
 
Elk lid mag zonder bijbetaling deelnemen aan de teamcompetitie en de persoonlijke wedstrijden georganiseerd door de K.N.B.B.
Voor zover mogelijk, heeft ieder lid de plicht, tijdens door District Eem- en Flevoland georganiseerde PK’s  District en Regio finales etc, welke zijn toegewezen aan biljartvereniging Tex Saloon, zich op verzoek van de Wedstrijdsecretaris beschikbaar te stellen om te “tellen en te schrijven”
 
Leden, kunnen kosteloos gebruik maken van de biljarttafels in biljart- en  dartscafé Texsaloon aan de Stationsstraat 48 te 3851NJ Ermelo – telefoon 0341-553390. Bij begin en eind dient de biljarttafel te worden gestofzuigd en te worden afgedekt. In principe is het café iedere dag vanaf 13.00 uur geopend. 
 
 
Voor meer informatie over biljarten en verscheidene verenigingen verwijzen wij gaarne naar www.biljarten-eemland.nl  en www.knbb.nl
 
 

          
 

Message
Draggable

Lijn